Instituut voor Onderzoek
van het Openbaar Lichaam


    

Het Instituut

Het (Rijks) Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam – het (R) IOOL – houdt zich bezig met de manier waarop mensen hun lichaam in het openbaar gebruiken en tentoonstellen. Voor haar onderzoek maakt het Instituut gebruik van afbeeldingen van lichamen of delen daarvan uit verschillende media.

organisatiestructuur RIOOLOrganisatiestructuur van het Instituut.

Het onderzochte Openbaar Lichaam heeft veel weg van de manier waarop bamboe groeit: dat vertakt zich door middel van wortelstokken alle kanten op om vervolgens op steeds meer plekken de kop op te steken.

Het Instituut is opgebouwd rond een aantal afdelingen. De afdeling Archief vormt het centrum van het onderzoek. Andere afdelingen, met elk een eigen werkterrein, zijn Extern Onderzoek, Ontwikkeling en Presentaties.

Archief zorgt ervoor dat geschikt Openbaar Lichaam bronmateriaal wordt verzameld en verwerkt. Het verwerkte materiaal wordt gearchiveerd en opgeslagen. Composities en Scans zijn aparte secties van Archief die via extrapolatie het grotere Openbaar Lichaam duiden.

Extern Onderzoek is gericht op direct onderzoek in het veld en het rapporteren hiervan. Via de secties Veldwerk en Cartografie ontwikkelt deze afdeling geschikte hulpmiddelen voor haar medewerkers.

Ontwikkeling is een afdeling die een vrijere interpretatie geeft aan het materiaal van Archief en Extern Onderzoek.

Presentaties documenteert de activiteiten van het Instituut en laat zien hoe het Instituut werkt en het materiaal verwerkt. Hiervoor worden verschillende middelen gebruikt, waarvan installaties de bekendste zijn.

    

Afdeling Archief

De afdeling Archief is het centrum van het (R) IOOL. Hier wordt het mediamateriaal verzameld, verwerkt en opgeslagen. Het materiaal wordt gescreend, geanalyseerd, bewerkt, onderzocht en uiteindelijk opgeslagen en beheerd. Ook wordt het uitgeleend aan andere afdelingen voor verder onderzoek, nadere interpretatie of deelbewerking.

Kant 1 van Bettine / papier, hout, glas, metaal / 26x33x4cm / 2002

Kant 2 van Bettine / papier, hout, glas, metaal / 26x33x4cm / 2002
In het archief is dit werk opgeslagen als: Bettine - ROL / A100 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST

Afbeeldingen van lichamen komen binnen vanuit diverse media, meestal in gedrukte vorm en op papier. Uit een tijdschrift bijvoorbeeld, kunnen pagina’s met geschikte foto's worden geselecteerd, waarbij ook de achterkant van een pagina van belang is en meeweegt bij de keuze. Per pagina wordt een snijplan gemaakt aan de hand waarvan de afbeelding van het lichaam wordt uitgesneden. De structuur, uitdrukking en eenheid van het afgebeelde lichaam worden bij het snijden intact gelaten. Van de meeste foto's worden zowel de delen die zijn uitgesneden als het resterende geheel genummerd en bewaard.

In Archief wordt onderscheid gemaakt tussen de afgebeelde lichamen op basis van het doel van de afbeelding. Is het direct tonen van het lichaam zelf het doel dan wordt de letter A aan de nummering toegevoegd. Als het lichaam wordt getoond met het doel een product aan te prijzen, dan wordt de letter R toegevoegd.

De manier
Hieronder achtereenvolgens van een enkele afbeelding (OL) het Restant na uitsnijden (ROL), de Delen van het Lichaam (DOL) die zijn uitgesneden en de Tekening (TOL) die ervan wordt gemaakt, met de nummers van de Delen.

Kant 1 van A100 – ROL [ROL / A100K1 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST]
Het Restant na uitsnijden van de afbeelding (ROL), gezien vanaf de kant van het snijden.

Kant 2 van A100 – ROL [ROL / A100K2 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST]
Het Restant na uitsnijden van de afbeelding (ROL), gezien vanaf de andere kant.

A100 – DOL [DOL / A100 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST]
De Delen van het Lichaam (DOL) die zijn uitgesneden, genummerd en opgeborgen.

A100 – TOL [TOL / A100 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST]
De Tekening (TOL) van de uitgesneden Delen van het Lichaam, identiek genummerd.

Een afbeelding wordt bekeken op de aanwezigheid van zichtbare huid en wordt aan de hand daarvan al of niet geselecteerd. Het gaat hierbij om het geheel van de bestaande afbeelding inclusief de rest van de pagina. De plaats van de afbeelding op de pagina, de compositie van de afbeelding en de plaatsing van de zichtbare huid in de afbeelding zijn ook belangrijk. Verder spelen al of niet leesbare teksten, producten en de omgeving een rol.

    

Verwerking en codering

Voor het (R) IOOL is het hebben en onderhouden van een duidelijk en degelijk registratie- en coderingssysteem essentieel. Archief heeft een systeem ontwikkeld waarbij is na te gaan uit welke bronnen er is geput en hoe het materiaal is bewerkt, verwerkt en opgeslagen. Ook kan aan tussenonderzoeken en eindonderzoeken worden afgelezen met welk (archief)materiaal er is gewerkt.

Kant 1 van A100 – ROL [ROL / A100K1 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST]

ROL / A100K1 - 01PLA95.7P80-1VBR10ST
Deze code kan als volgt worden gelezen:

  • ROL – staat voor Restant Openbaar Lichaam
  • A100 – is het volgnummer in Archief
  • K1 - is Kant 1, de snijkant; Kant 2 is de keerzijde
  • 01 - geeft het materiaal van de bron aan, 01 is papier uit een tijdschrift
  • PLA – geeft de bron weer, hier de PLAYBOY
  • 95.7 – is het volgnummer/jaartal/uitgave enz. van de bron
  • P80 – geeft de pagina weer van de gevonden afbeelding in de bron
  • 1V – geeft aan dat er op de afbeelding 1 vrouw is te zien
  • BR – is de kleurcode van de afbeelding, hier BR voor bruin
  • 10ST – geeft aan dat er uit de afbeelding 10 DOL kwamen (Delen Openbaar Lichaam)

Voor een uitgebreider inzicht in de codering …   lees meer

Alle afbeeldingen die binnen het Instituut worden gebruikt, worden in de regel voorzien van een standaard codering.
Het (R) IOOL werkt ook veel samen met personen en groepen buiten het Instituut. Veel van de daarbij ingezette en ontwikkelde afbeeldingen, presentaties en resultaten maken gebruik van het door het Instituut ontwikkelde coderingssysteem. Deze coderingen worden bewaard in Archief.

    

DOL - Delen Openbaar Lichaam


A089 - DOL [DOL / A089 - 01PEN93.11P17-1VKL15ST]

Nadat een afbeelding is uitgekozen om in Archief te worden opgenomen, wordt er een snijplan gemaakt. Hierbij kunnen zowel innerlijke organische vormen als uiterlijke vormen als richtlijn worden aangehouden. Ook houdingen zijn van invloed op het snijplan.

Naarmate er verder is ingezoomd op het Lichaam bevat de afbeelding meer details. Dit betekent dat ook de uitsneden kleiner en meer gedetailleerd kunnen zijn. Een grotere afbeelding biedt meer mogelijkheden voor gedetailleerde uitsneden en onderzoek.

De uitgesneden vormen zijn de Delen Openbaar Lichaam (DOL). Ze krijgen elk een nummer dat meestal op de achterkant wordt geschreven en worden bij elkaar bewaard in een zakje  waarop ook de archiveringscode van de gehele afbeelding vermeld staat.

Op de keerzijde van de uit te snijden pagina zorgt het uitsnijden voor een ingreep in de daar aanwezige afbeelding(en) en/of tekst. Waar het uitgesneden deel aan de snijkant een herkenbaar onderdeel van het lichaam laat zien, is de getoonde afbeelding en/of tekst op de andere kant willekeurig.

Van acht voorbeelden uit Archief volgen hieronder de DOL.

A078 – DOL [DOL / A078 - 01PEN95.4P13-1VKL20ST]

A095 – DOL [DOL / A095 - 01PEN95.12P14-1VZW12ST]

R001 – DOL [DOL / AR001 - 01PLA95.9P23-1VZW24ST]

R023 – DOL [DOL / AR023 - 01PRI95.47P32-1MKL20ST]

R033 – DOL [DOL / AR033 - 01COS95.9P9-3VKL27ST]

A017 – DOL [DOL / A017 - 01SEV128P38-2VKL32ST]

A071 – DOL [DOL / A071 - 01FAT48-1VZW16ST]

R027 – DOL [DOL / AR027 - 01OUN95.7P56+57-4KKL33ST]

Door de keuze voor het uitsnijden van bepaalde onderdelen uit de afbeelding worden deze delen benadrukt. Een hand is een hand. Maar een losse hand roept toch iets anders op dan een hand die vastzit aan een lichaam. De nadruk komt te liggen op het deel zelf en de vorm ervan en minder op de functie.
Op een afbeelding is de hand misschien onder een vreemde hoek afgebeeld of maar voor de helft zichtbaar. Een half verborgen hand is nog gewoon een hand, maar het uitgeknipte deel levert een bizarre, nieuwe vorm op. Losgezongen van de context is de nieuwe vorm niet een afbeelding van een half verborgen hand maar een afbeelding van een halve hand.

Hieronder, via horizontaal scrollen, nog een aantal DOL uit Archief.

1/28

A027 - DOL

2/28

A028 - DOL

3/28

A077 - DOL

4/28

A106 - DOL

5/28

R002 - DOL

6/28

A057 - DOL

7/28

A076 - DOL

8/28

A099 - DOL

9/28

A092 - DOL

10/28

A090 - DOL

11/28

A068 - DOL

12/28

A074 - DOL

13/28

A107 - DOL

14/28

R036 - DOL

15/28

A085 - DOL

16/28

A043 - DOL

17/28

A065 - DOL

18/28

A082 - DOL

19/28

A041 - DOL

20/28

A024 - DOL

21/28

A009 - DOL

22/28

A034 - DOL

23/28

A105 - DOL

24/28

A018 - DOL

25/28

R016 - DOL

26/28

R005 - DOL

27/28

A025 - DOL

28/28

A045 - DOL

  

ROL - Resterend Openbaar Lichaam

A089 – ROL [ROL / A089 - 01PEN93.11P17-1VKL15ST]

Als het snijplan is bepaald, wordt de afbeelding van het Lichaam zorgvuldig uitgesneden. In alle gevallen worden bij het snijden de vorm, de structuur en de eenheid van het specifieke afgebeelde Lichaam intact geladen. Bij het wegsnijden van (delen van) het Openbaar Lichaam blijft een Resterend deel (ROL) intact. Dit resterende deel toont de bouw en structuur van het Lichaam, alsof het ingrijpen in de afbeelding een onderliggende constructie heeft blootgelegd. Naarmate er meer en gedetailleerder wordt weggesneden, blijft er een meer gedetailleerd Resterend deel (ROL) over.

 Op de keerzijde van de uit te snijden pagina zorgt het uitsnijden voor een ingreep in de daar aanwezige afbeelding(en) en/of tekst. Er vallen als het ware ‘gaten’. Afhankelijk van het gekozen snijplan kan de groepering van ‘gaten’ nog steeds of opnieuw een (herinnering aan een) Lichaam oproepen. Aan de keerzijde wordt dus informatie of een herinnering toegevoegd die dwars door de al aanwezige afbeelding of tekst heen loopt. Ook gaan beide kanten een nieuwe, meer directe relatie aan met elkaar.

Van dezelfde acht voorbeelden uit Archief volgt hieronder het ROL.

A078 – ROL [ROL / A078 - 01PEN95.4P13-1VKL20ST]

A095 – ROL [ROL/ A095 - 01PEN95.12P14-1VZW12ST]

R001 – ROL [ROL / AR001 - 01PLA95.9P23-1VZW24ST]

R023 – ROL [ROL / AR023 - 01PRI95.47P32-1MKL20ST]

R033 – ROL [ROL / AR033 - 01COS95.9P9-3VKL27ST]

A017 – ROL [ROL / A017 - 01SEV128P38-2VKL32ST]

A071 – ROL [ROL / A071 - 01FAT48-1VZW16ST]

R027 – ROL [ROL / AR027 - 01OUN95.7P56+57-4KKL33ST]

Door het weghalen van het grootste deel van de afbeelding ontstaat de mogelijkheid meer inhoud te ontdekken. De combinatie van een resterende (buiten)vorm en de ruimte daarbinnen biedt extra uitdrukkingsmogelijkheden, er komt letterlijk ruimte om verder te kijken.

Uiteindelijk wordt de blik niet meer gestopt door de gesloten buitenkant, maar zal verder en dieper gaan en meer zicht krijgen op de binnenkant van het lichaam. Door het weghalen is er ook iets toegevoegd aan de afbeelding.

Aan de andere kant van de gekozen afbeelding bevindt zich een afbeelding en/of tekst, al of niet over hetzelfde onderwerp. Vóór bewerking zijn beide kanten zodanig van elkaar gescheiden dat ze niet tegelijkertijd kunnen worden bekeken en/of gelezen. Door het snijden komt de ruimte die wordt gemaakt in de afbeelding ook tevoorschijn aan de andere kant. De keuze van het snijplan en het uitsnijden aan de ene kant zorgt voor een navenant belangrijke ingreep aan de andere kant. Er verschijnt een afspiegeling van de uitgesneden afbeelding. Het ingrijpen in de oorspronkelijke afbeelding geeft ruimte aan een vermenging van inhoud van beide kanten. Voorheen gescheiden afbeeldingen en/of tekst gaan zo ‘binnendoor’ een (nieuwe) relatie aan.

Hieronder, via horizontaal scrollen, nog een aantal ROL uit Archief.

1/28

A027 - ROL

2/28

A028 - ROL

3/28

A077 - ROL

4/28

A106 - ROL

5/28

R002 - ROL

6/28

A057 - ROL

7/28

A076 - ROL

8/28

A099 - ROL

9/28

A092 - ROL

10/28

A090 - ROL

11/28

A068 - ROL

12/28

A074 - ROL

13/28

A107 - ROL

14/28

R036 - ROL

15/28

A085 - ROL

16/28

A043 - ROL

17/28

A065 - ROL

18/28

A082 - ROL

19/28

A041 - ROL

20/28

A024 - ROL

21/28

A009 - ROL

22/28

A034 - ROL

23/28

A105 - ROL

24/28

A018 - ROL

25/28

R016b - ROL

26/28

R005 - ROL

27/28

A025 - ROL

28/28

A045 - ROL

 

TOL - Tekening Openbaar Lichaam

A089 – TOL [TOL / A089 - 01PEN93.11P17-1VKL15ST]

De manier waarop de afbeelding uiteindelijk wordt uitgesneden, wordt vastgelegd in een tekening (TOL). Het restant van de afbeelding, met de gaten die daar in zijn ‘gevallen’, wordt gebruikt om met potlood op een witte neutrale achtergrond de afzonderlijke delen na te tekenen. Deze tekening legt vast waar de delen zijn uitgesneden en wat hun onderlinge verband is. Dit wordt versterkt doordat met potlood de nummers die aan de delen zijn meegegeven, worden vermeld in de tekening.

De tekening (TOL) is een aanvulling op de DOL, de uitgesneden delen met een eigen afbeelding, en de ROL, het restant met de structuur van het Lichaam in de afbeelding. Ten opzichte van de DOL geeft de TOL aan waar elk deel zich oorspronkelijk bevond en ten opzichte van de ROL is het een positieve afbeelding van de ‘gaten’, zonder hulp van de overgebleven restantafbeelding.
De TOL komt ook overeen met het oorspronkelijke snijplan, waarmee de snijcyclus rond is en de keuze vastgelegd.

Van dezelfde acht voorbeelden uit Archief volgt hieronder de TOL.

A078 – TOL [TOL / A078 - 01PEN95.4P13-1VKL20ST]

A095 – TOL [TOL / A095 - 01PEN95.12P14-1VZW12ST]


R001 – TOL [TOL / AR001 - 01PLA95.9P23-1VZW24ST]


R023 – TOL [TOL / AR023 - 01PRI95.47P32-1MKL20ST]


R033 – TOL [TOL / AR033 - 01COS95.9P9-3VKL27ST]


A017 – TOL [TOL / A017 - 01SEV128P38-2VKL32ST]


A071 – TOL [TOL / A071 - 01FAT48-1VZW16ST]


R027 – TOL [TOL / AR027 - 01OUN95.7P56+57-4KKL33ST]

Bij het uitsnijden van de afbeelding worden alleen die delen die zichtbare huid laten zien weggesneden. Het bedekte deel van het lichaam blijft achter in het restant van de afbeelding. De delen samen laten in de tekening een afspiegeling zien van het zichtbare-huid-deel van het Lichaam of de Lichamen. Dit levert een nieuw getekende afbeelding van het lichaam op, samengesteld uit zijn weggesneden delen. Deze nieuwe afbeelding kan aanzienlijk verschillen van de oorspronkelijke.

In het bovengenoemde proces van snijden worden er uiteindelijk 3 nieuwe afbeeldingen gemaakt van 1 oorspronkelijke.
De delen (DOL) zijn los van hun context een verzameling aparte en bijzondere deelafbeeldingen van een Lichaam geworden.
Het restant (ROL) legt de nadruk op de lichaamscompositie en oorspronkelijke structuur (binnen de totale afbeelding), los van de buitenkant, de huid.
En de tekening (TOL) laat het oorspronkelijke verband tussen de DOL zien in een complementaire compositie ten opzichte van de ROL.

Hieronder, via horizontaal scrollen, nog een aantal TOL uit Archief.

1/28

A027 - TOL

2/28

A028 - TOL

3/28

A077- TOL

4/28

A106 - TOL

5/28

R002 - TOL

6/28

A057 - TOL

7/28

A076 - TOL

8/28

A099 - TOL

9/28

A092- TOL

10/28

A090 - TOL

11/28

A068 - TOL

12/28

A074 - TOL

13/28

A107 - TOL

14/28

R036 - TOL

15/28

A085 - TOL

16/28

A043 - TOL

17/28

A065 - TOL

18/28

A082 - TOL

19/28

A041 - TOL

20/28

A024 - TOL

21/28

A009 - TOL

22/28

A034 - TOL

23/28

A105 - TOL

24/28

A018 - TOL

25/28

R016b

26/28

R005 - TOL

27/28

A025 - TOL

28/28

A045 - TOL

    

Composities


De Delen van het Openbaar Lichaam worden per afbeelding bij elkaar bewaard (in een zakje) in het Archief. Als ze weer tevoorschijn worden gehaald, kunnen ze ook op een andere dan de oorspronkelijke manier bij elkaar worden geplaatst, in een nieuwe compositie. Verschillende zakjes bij elkaar maken allerlei groeperingen mogelijk.

Bij de meeste activiteiten in Archief gaat het om decomponeren, het uit elkaar halen van een afbeelding, het ontleden van een Openbaar Lichaam. Bij Composities gaat het daarentegen om het componeren, het weer samenstellen van afbeeldingen. Voor zover dit componeren alleen een herschikken is van bestaand archiefmateriaal valt het ook onder de afdeling Archief.

De individuele afbeeldingen in Archief worden Openbaar Lichaam genoemd, maar ook de verschillende nieuwe samenstellingen worden zo genoemd.

Compositie DOL 1-42 / papier, tafel / 140x90cm / 1995
Alle Delen van de onder nummer 1 t/m nummer 42 in Archief geregistreerde afbeeldingen Openbaar Lichaam zijn hier gebruikt.

DOL van honey / papier op karton / 100x80cm / 1999
In het archief is dit werk opgeslagen als: DOL van honey - ROL / 000-100 / 01HON 92.5 PP44
Alle Delen Openbaar Lichaam van het werk honey  - zie verderop - zijn hier gebruikt.


Hierboven bij het hoofdstuk DOL is al duidelijk geworden dat elk Deel in een specifieke vorm een afbeelding van een lichaamsdeel laat zien in een specifieke uitsnede. Hierbij is ook opgemerkt dat de nadruk meer op de vorm komt te liggen en minder op de functie.

Zonder de context van de gehele oorspronkelijke afbeelding of zelfs van alleen het Restant van de afbeelding verandert een deel van de oorspronkelijke betekenis. Op zichzelf staand, verdraaid, verplaatst en opnieuw samengevoegd met andere Delen wordt een nieuwe betekenis gegenereerd.

Het gebruikte materiaal voor Composities gaat na gebruik weer terug naar het Archief.

    

Scan Openbaar Lichaam - SOL

De Scans van het Openbaar Lichaam zijn een bijzondere vorm van Composities, zowel afzonderlijk als samen. Er is een SOL-uitwendig en een SOL-inwendig. Intern worden deze ook wel de Orgaanseries genoemd.

Op basis van de eerste 42 nummers met Delen uit het Archief is een representatie gemaakt van een groter en ruimer Openbaar Lichaam. Dit Lichaam is als geheel erg groot, uiterst beweeglijk en verandert bovendien continu van vorm. Van dit grotere Lichaam wordt een aantal deelorganen zichtbaar gemaakt.

De Deelafbeeldingen vormen bij elkaar 14 composities die allemaal een deel van de buitenkant van het Openbaar Lichaam laten zien. Dit wordt een Scan van de buitenkant van het Openbaar Lichaam genoemd of kortweg een SOL-uitwendig. Er wordt als het ware ingezoomd op het grote Lichaam en een onderdeel ervan wordt tijdelijk gefixeerd of bevroren.

Uit de Orgaanseries hieronder eerst de SOL-uitwendig.
Het is een serie van 14 afbeeldingen van de buitenkant van het Openbaar Lichaam.


SOL-uitwendig, Scan van het Openbaar Lichaam, deel 1-14 / print op papier / elk 37,5x27,5cm / 1995

Zo is er ook een Scan mogelijk van de binnenkant van het Lichaam, een SOL-inwendig. Hier zien we als het ware een CT-scan, een momentopname met röntgen van een onderdeel van het grote Openbaar Lichaam.

Uit de Orgaanseries hieronder nu de SOL-inwendig.
Het is een serie van 14 afbeeldingen van de binnenkant van het Openbaar Lichaam.


SOL-inwendig, Scan van het Openbaar Lichaam, deel 1-14 / print op plastic / elk 37,5x27,5cm / 1995

De (verkorte) titels van de werken luiden SOL-uitwendig, deel x en SOL-inwendig, deel x. Er is echter ook een officiële, langere titel voor de hele serie geregistreerd bij Archief. Klik voor de officiële titel hieronder.
Lees meer

De officiële titel voor de serie SOL-uitwendig is:
SOL-uitwendig, Scan van het Openbaar Lichaam // DOL / A001 - 01HOL26-1VKL15ST / A002 - 01SEV167P69-1VKL19ST / A003 - 01TUK15.12-2M1VKL35ST / A004 - 01TUK11.5-1VKL24ST / A005 - 01TUK11.5-1VKL23ST / A006 - 01TUK20.4-1VKL31ST / A007 - 01SEV168P45-1VKL20ST / A008 - 01TUK11.13P47-2VKL28ST / A009 - 01TUK11.13P45-2VKL31ST / A010 - 01TUK11.13P31-1VKL23ST / A011 - 01PUS20.5P2-1VKL20ST / A012 - 01ONB-2VKL31ST / A013 - 01HOL26-1VKL17ST / A014 - 01HOL26-1VKL24ST / A015 - 01TUK11.13P90-1VKL17ST / A016 - 01TUK18.19-1VKL14ST / A017 - 01SEV128P38-2VKL32ST / A018 - 01CHIONB-2VZW19ST / A019 - 01ONB-1V1MZW31ST / A020 - 01ONB-1M1VZW23ST / A021 - 01ORI11-1VKL16ST / A022 - 01TUK11.13P111-1V1MVSKL47ST / A023 - 01ONB3-1V1MKL25ST / A024 - 01TUKONB1-1VKL19ST / A025 - 01PUSONB1P82-1M1VKL29ST / A026 - 01JOLONB1-1VKL32ST / A027 - 01JOLONB2-1VKL17ST / A028 - 01TUK11.5P28-1VKL23ST / A029 - 01CHIONB-1VKL20ST / A030 - 01TUKONB2-1M1V1PKL31ST / A031 - 01TUKONB3-1M1V1PKL35ST / A032 - 01HOL26-1VVSKL47ST / A033 - 01CAN218P35-1VKL26ST / A034 - 01ONB4-2VKL30ST / A035 - 01TUK11.5P128-1VKL13ST / A036 - 01TUK11.5P123-1VKL24ST / A037 - 01TUK11.6P69-1VZW18ST / A038 - 01PUSONB2P117-1VKL9ST / A039 - 01TUK11.5P44-2VKL24ST / A040 - 01TUK18.9-2VKL23ST / A041 - 01TUK11.5P126-1VKL19ST / A042 - 01POS36-1V1MZW31ST

De officiële titel voor de serie SOL-inwendig is:
SOL-inwendig, Scan van het Openbaar Lichaam // DOL / A001 - 01HOL26-1VKL15ST / A002 - 01SEV167P69-1VKL19ST / A003 - 01TUK15.12-2M1VKL35ST / A004 - 01TUK11.5-1VKL24ST / A005 - 01TUK11.5-1VKL23ST / A006 - 01TUK20.4-1VKL31ST / A007 - 01SEV168P45-1VKL20ST / A008 - 01TUK11.13P47-2VKL28ST / A009 - 01TUK11.13P45-2VKL31ST / A010 - 01TUK11.13P31-1VKL23ST / A011 - 01PUS20.5P2-1VKL20ST / A012 - 01ONB-2VKL31ST / A013 - 01HOL26-1VKL17ST / A014 - 01HOL26-1VKL24ST / A015 - 01TUK11.13P90-1VKL17ST / A016 - 01TUK18.19-1VKL14ST / A017 - 01SEV128P38-2VKL32ST / A018 - 01CHIONB-2VZW19ST / A019 - 01ONB-1V1MZW31ST / A020 - 01ONB-1M1VZW23ST / A021 - 01ORI11-1VKL16ST / A022 - 01TUK11.13P111-1V1MVSKL47ST / A023 - 01ONB3-1V1MKL25ST / A024 - 01TUKONB1-1VKL19ST / A025 - 01PUSONB1P82-1M1VKL29ST / A026 - 01JOLONB1-1VKL32ST / A027 - 01JOLONB2-1VKL17ST / A028 - 01TUK11.5P28-1VKL23ST / A029 - 01CHIONB-1VKL20ST / A030 - 01TUKONB2-1M1V1PKL31ST / A031 - 01TUKONB3-1M1V1PKL35ST / A032 - 01HOL26-1VVSKL47ST / A033 - 01CAN218P35-1VKL26ST / A034 - 01ONB4-2VKL30ST / A035 - 01TUK11.5P128-1VKL13ST / A036 - 01TUK11.5P123-1VKL24ST / A037 - 01TUK11.6P69-1VZW18ST / A038 - 01PUSONB2P117-1VKL9ST / A039 - 01TUK11.5P44-2VKL24ST / A040 - 01TUK18.9-2VKL23ST / A041 - 01TUK11.5P126-1VKL19ST / A042 - 01POS36-1V1MZW31ST

Van elke Scan van het Openbaar Lichaam is ook een tekening (TOL) gemaakt.

Tekening TOL van deel 14 van de Scan van het Openbaar lichaam

  

Afdeling Extern Onderzoek

De afdeling Extern Onderzoek van het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam richt zich naar buiten. Haar medewerkers doen onderzoek in het veld, dus direct in het Openbaar Lichaam, te midden van alle mensen die zich aan de buitenwereld tonen.

Deze afdeling werkt vaak samen met mensen buiten het Instituut. Ook subsidieert en ondersteunt ze initiatieven van anderen. Zie voor een aantal projecten waarin is samengewerkt: Meer Lichaam.

Ze verwerkt zelf ook direct diverse afbeeldingen van Openbare Lichamen. In tegenstelling tot Archief worden deze afbeeldingen niet opgeslagen maar gebruikt in eigen werken, onderzoeken, producten en publicaties.

Voor de eigen buitendienst bestaan een aantal specifieke secties, zoals Veldwerk en Cartografie.

 

Veldwerk

De sectie Veldwerk is er specifiek op gericht om voor de medewerkers van de afdeling Extern Onderzoek die het veld in gaan geschikte hulpmiddelen te ontwikkelen. Het gaat hier veelal om middelen die de medewerkers helpen om op te gaan in het Openbaar Lichaam zodat ze ongestoord hun onderzoek kunnen doen.

Proefmodellen Openbaar Lichaam en camouflage

Proefmodellen schuilhut

Er zijn kleine proefmodellen voor het Openbaar Lichaam gemaakt en modellen voor een schuilhut. Op basis hiervan zijn camouflageartikelen ontwikkeld. Deze zijn geschikt om door de medewerkers gedragen te worden en daarmee op te gaan in het Openbaar Lichaam.


camouflageharnas - romp 1 / papier, garen, drukknopen / 38x70x27cm / 1996

camouflageharnas – borst 1 / papier, garen, drukknopen / 50x53x25cm / 1998

camouflageharnas – beenbeschermers 1 / papier, garen, drukknopen / elk 13x15x58cm / 1998

camouflageharnas – helm 1 / papier, garen, drukknopen / 23x27x29cm / 1998

camouflageharnas – helm 2 / papier, garen, drukknopen / 23x30x33cm / 1998

Het materiaal dat hiervoor wordt gebruikt, is hetzelfde als voor Archief. Met dit verschil dat het bronmateriaal direct wordt gebruikt (1:1) zonder het eerst op te slaan en te archiveren.
Vanwege het directe gebruik door de medewerkers is een precieze maatvoering en pasvorm van belang.

 

Cartografie


De sectie Cartografie is er evenals de sectie Veldwerk op gericht de medewerkers van de afdeling Extern Onderzoek te ondersteunen. Ze ontwikkelt met name de KOL, de Kaarten van het Openbaar Lichaam die de onderzoekers in het veld de weg in het Openbaar Lichaam helpen te vinden. Andersom brengt ze na afloop het veldwerk in kaart.

KOL 1, Kaart van het Openbaar Lichaam / print op papier / 82x48cm / 1995

Het gebruikte materiaal is evenals bij Veldwerk rechtstreeks en zonder archivering afkomstig van afbeeldingen van het Openbaar Lichaam.KOL 2, Kaart van het Openbaar Lichaam / print op papier, hout, nagellak, etalage / 210x137cm / 1995
Onderdeel van Rahmenerzählung, een installatie op locatie, duotentoonstelling, Semarangstraat-Javastraat, Amsterdam

Deze Kaart van het Openbaar Lichaam wordt gepresenteerd met een aantal uitgezette wandelroutes. Alle routes beginnen op hetzelfde punt in het centrum en waaieren uit over het gebied dat de kaart beslaat. Zie voor meer afbeeldingen en uitleg Presentatie Rahmenerzählung.

De sectie Cartografie is ook betrokken bij het maken en ontwikkelen van de SOL, de Scans van het Openbaar Lichaam, vanwege haar kennis op het gebied van oriëntatie binnen het Openbaar Lichaam.

 

Afdeling Ontwikkeling

De afdeling Ontwikkeling is een vrije afdeling binnen het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam. Haar medewerkers borduren voort op de kennis en het materiaal dat in het Instituut aanwezig is. De manier waarop in Archief afbeeldingen worden uitgesneden en hergebruikt, wordt hier ook toegepast maar dan op een vrijere manier. Bijvoorbeeld door toevoeging van andere materialen of door een extra afwerking.

Ze kan direct afbeeldingsmateriaal zelf verwerken zoals dat ook in de afdeling Archief gebeurt, maar niet al het gebruikte materiaal wordt noodzakelijkerwijs opgeslagen of verwerkt. Ze kan ook bestaand materiaal uit Archief gebruiken om op vrije wijze te herinterpreteren of te extrapoleren. In het laatste geval gaat het materiaal wel terug naar Archief.

Parallel aan de afdeling Archief heeft de afdeling Ontwikkeling eenzelfde dubbele grondtoon als het gaat om decompositie en compositie. Dit weerspiegelt zich in haar secties, Bewerkingen en Toepassingen.

 

Bewerkingen

Bij Archief gaat het er om een basis aan te leggen van bestudeerd en verwerkt materiaal Openbaar Lichaam. Het oogmerk van de sectie Bewerkingen is daarentegen om enkelvoudige en unieke resultaten te bereiken met het uitsnijden en verwerken van afbeeldingen Openbaar Lichaam.


De sectie Bewerkingen maakt gebruikt van dezelfde decompositietechniek als Archief. Maar het bronmateriaal kan heel anders zijn of anders gebruikt worden; in plaats van een enkele bladzijde kan het om een boekje gaan, een serie of een kalender. Ook kunnen kopieën van dit oorspronkelijke materiaal gebruikt of uitgesneden worden  eventueel van een ander formaat dan het oorspronkelijke. Of, oorspronkelijk materiaal wordt niet aan de systematiek van Archief onderworpen maar direct toegepast zonder mogelijkheid tot hergebruik.

Homo Publicus

Homo Publicus 1.1 / nagellak, print op plastic / maat / 1998
Archivering: Homo Publicus 1.1 // OL / 031NA-100 / 01

Homo Publicus 2.1 / nagellak, papier / 19,5x27,5cm / 1998
Archivering: Homo Publicus 2.1 // OL / 000NA-100 / 01PEN95.12P94

Homo Publicus 2.2 / nagellak, papier / 21x27,5cm / 1998
Archivering: Homo Publicus 2.2 // OL / 000NA-100 / 01


Homo Publicus 2.3 / nagellak, papier / 41x27,5cm / 1998
Archivering: Homo Publicus 2.3 // OL / 000NA-100 / 01PENP84-85

Homo Publicus 2.4 / nagellak, papier / maat / 1998
Archivering: Homo Publicus 2.4 // OL / 000NA-100 / 01

Geschikte afbeeldingen van het Openbaar Lichaam zijn niet uitgesneden, maar, zoals bij een ‘snijplan’, met nagellak bewerkt. Nagellak is een mooi en typisch soort lak dat veelal gebruikt wordt ter verfraaiing van harde delen (hoorn) van het openbare deel van onze lichamen. Bij de Homo Publicus is naar analogie met een schildpad bijna het gehele openbare deel van het lichaam met deze lak bedekt.

Boekjes

FATTY 40 / tijdschrift / 15x21cm / 1999 / foto's AT
Archivering: FATTY 40 // ROL / 000-100 / 01FAT40PP32

honey 17.5 / tijdschrift / 15x21 / 1999 / foto's AT
Archivering: honey 17.5 // ROL / 000-100 / 01HON17.5PP42


KICK 17.5 / tijdschrift / 15x21cm / 1999 / foto's AT
Archivering: KICK 17.5 // ROL / 000-100 / 01KIC17.5PP42

Steeds zijn bij een compleet boekje de afbeeldingen van elke rechterpagina uitgesneden. Op elke achterkant – de linker pagina – ontstaat een ingreep in de daar aanwezige afbeelding en/of tekst. Er is voor gekozen de gezichten van personen blijvend te laten zien.


Kalender


Public Body - Boys out Girls ‘96 / papieren kalender / 13x19x10cm / 1997 / 1e foto AT
Archivering: Public Body – Boys out Girls ’96 // ROL / 000-100 / A108 - 01PAB-K96PP13-12M1V159ST

1/27

A108.1K2 - 01PAB-K96PM1-1MKL11ST

2/27

A108.2K2 - 01PAB-K96PM2-1MKL14ST

3/27

A108.3K2 - 01PAB-K96PM3-1MKL12ST

4/27

A108.4K2 - 01PAB-K96PM4-1MKL10ST

5/27

A108.5K2 - 01PAB-K96PM5-1MKL11ST

6/27

A108.6K2 - 01PAB-K96PM6-1MKL9ST

7/27

A108.7K2 - 01PAB-K96PM7-1MKL11ST

8/27

A108.8K2 - 01PAB-K96PM8-1MKL21ST

9/27

A108.9K2 - 01PAB-K96PM9-1MKL9ST

10/27

A108.10K2 - 01PAB-K96PM10-1MKL16ST

11/27

A108.11K2 - 01PAB-K96PM11-1MKL9ST

12/27

A108.12K2 - 01PAB-K96PM12-1MKL11ST

13/27

A108.13K1 - 01PAB-K96PM12-1VKL15ST

14/27

A108.1K2 - 01PAB-K96PM1-1MKL11ST

15/27

A108.1K1 - 01PAB-K96PM1-1MKL11ST

16/27

A108.2K1 - 01PAB-K96PM2-1MKL14ST

17/27

A108.3K1 - 01PAB-K96PM3-1MKL12ST

18/27

A108.4K1 - 01PAB-K96PM4-1MKL10ST

19/27

A108.5K1 - 01PAB-K96PM5-1MKL11ST

20/27

A108.6K1 - 01PAB-K96PM6-1MKL9ST

21/27

A108.7K1 - 01PAB-K96PM7-1MKL11ST

22/27

A108.8K1 - 01PAB-K96PM8-1MKL21ST

23/27

A108.9K1 - 01PAB-K96PM9-1MKL9ST

24/27

A108.10K1 - 01PAB-K96PM10-1MKL16ST

25/27

A108.11K1 - 01PAB-K96PM11-1MKL9ST

26/27

A108.12K1 - 01PAB-K96PM12-1MKL11ST

27/27

Alle maanden, Kant 1 en Kant 2 van Public Body - Boys out Girls ‘96 / papieren kalender / 13x19x10cm / 1997

De staande kalender van het merk PABO is bewerkt en hernoemd tot PUBO (Public Body).
Per kalendermaand is de afbeelding van de man uitgesneden, wat resulteerde in een ingreep in de afbeelding van de vrouw aan de andere kant.

Public Body – Boys out Girls 21 / transparante kopieën ingesealed, plastic, draad / 43x63x70cm / 1999
Archivering: Public Body – Boys out Girls 21 // ROL / 031-300 / A108.2K2+A108.6K2+A108.11K2+A108.3K2+ A108.7K2+A108.4K2+A108.5K2+A108.12K2 – 01PAB-K96PP8-8MKL87ST

Van 8 ROL van evenveel maanden van de PUBO-kalender zijn vergrotingen gemaakt van Kant 2 (de keerzijde). Dit zijn de kanten met de vrouwelijke afbeelding waarvan de mannelijke afbeelding is uitgesneden. Deze zijn op plastic geprint en weer uitgesneden, waarna de prints zijn ingesealed en nog eens zijn uitgesneden.


body-cut 21 - 23 / papier, hout / 3 stuks van 33x43cm / 1999 / foto's AT
Archivering: body cut 21-23 // ROL / 011TE-300 / A108.10K2+A108.11K2+A108.12K2 – 01PAB-K96PP3-3MZW36ST + A108.2K2+A108.3K2+A108.4K2+A108.5K2 – 01PAB-K96PP4-4MZW47ST + A108.6K2+A108.7K2+A108.9K2 – 01PAB-K96PP3-3MZW29ST

Van de PUBO-kalender zijn 10 Tekeningen van Kant 2 na vergroting opnieuw uitgesneden. Het resultaat lijkt op uitvergrote vormen van de Restanten Openbaar Lichaam. Het zijn getekende en daarna uitgesneden vormen op wit papier, zonder verdere context. In 3 setjes van 3 of 4 zijn ze vervolgens achter elkaar geplaatst tussen glas in een lijst.

body-cut 24 / papier, lichtbak op tafel /150x90x85cm / 2000
Archivering: body cut 24 // ROL+DOL / 011TE-900 / A108.2K2+A108.3K2+A108.4K2+A108.5K2 - 01PAB-K96PP4-4MZW47ST

Net als bij body-cut 21-23 zijn van de PUBO-kalender 4 Tekeningen van Kant 2 na vergroting opnieuw  uitgesneden. Hoewel ze groter zijn, is het resultaat vergelijkbaar. De uitgesneden Delen van het Openbaar Lichaam zijn aan de onderkant van de uitgesneden ROL verzameld. Het geheel van ROL en DOL wordt getoond op een liggende lichtbak. Zie ook verderop bij Presentatie / VIOOL 2.

Adam en Eva
Of Eva en Adam?

Een fresco van de schepping uit de kathedraal van San Gimignano in Italië. In de katholieke religie kan een vrouw eenvoudig uit een mannelijke rib komen.

Adam uit Eva 21 / print op ingesealed papier, plastic, metalen ringen / 87x110cm / 1999 / foto AT
Archivering: Adam uit Eva 21 // ROL / 031-930 / A108.10K2 – 01PAB-K96PM10-1MKL16ST

Van de ROL van maand 10 van de PUBO-kalender is een vergroting gemaakt van de keerzijde, de vrouwelijke kant. De uitvergroting is opnieuw uitgesneden volgens hetzelfde snijplan en de ROL is vervolgens ingesealed.


Adam uit Eva 22 / print op ingesealed papier, plastic / 42,5x62,5cm / 1999
Archivering: Adam uit Eva 22 // ROL / 031-530 / A108.8K2 – 01PAB-K96PM8-3MKL21ST

Televisie

radslag 1 / fotopapier, touw, knijpers, licht / 165x80cm / 1996
Archivering: radslag // ROL / 003-035 / 21TEL96PP55-55VKLXST

Van een tv-uitzending over vrouwelijke bodybuilders zijn foto’s gemaakt. Dit digitale Openbaar Lichaam is deels gefotografeerd en afgedrukt. De sequentie van een radslag is vervolgens uitgesneden, waarna de DOL en de ROL zijn bewaard. Ze worden gepresenteerd als serie.
Van een deel van de DOL is een nieuwe seriële compositie gemaakt in de vorm van een flipboek. Zie voor een uitwendige Scan van het Openbaar Lichaam (SOL) ook de hiervoor besproken SOL - Scans van het Openbaar Lichaam.

 

Toepassingen

De sectie Toepassingen maakt gebruik van dezelfde compositietechnieken als de medewerkers van Archief doen bij Composities. Bij de afdeling Archief wordt archiefmateriaal tijdelijk 1:1 gebruikt en gegroepeerd.
Bij Toepassingen wordt vrij voortgeborduurd op het oorspronkelijke archiefmateriaal. Het kan dienen als basis om bijvoorbeeld een uitvergrote vorm in een andere materiaal te maken.

de kinderen 11 / schuimrubber, karton, metaal / 260x165cm / 2005
Archivering: de kinderen 11 // DOL / 042-1000 / R027K1 - 01OUN95.7P56+57-4KKL33ST

Voor de kinderen is R27 uit het archief als basis gebruikt. Het is een kleine afbeelding uit een tijdschrift. De oorspronkelijke DOL zijn 10x uitvergroot in akoestisch schuimrubber en hebben de oorspronkelijke positie ten opzichte van elkaar behouden.

de kus 11 / calquepapier, karton, hout, spelden, verf / 116x31x4cm / 2007
Archivering: de kus 11 // DOL / 013-100 / A017K1 - 01SEV128P38-2VKL32ST

de kus 13 / calquepapier, karton, hout, spelden, verf / 116x31x4cm / 2008 / foto's AT
Archivering: de kus 13 // DOL / 014-100 / A017K1 - 01SEV128P38-2VKL32ST

Voor de kus is nummer A17 uit het archief als basis genomen, een afbeelding uit een blad met 32 delen DOL. Alle delen DOL zijn 1:1 gekopieerd in calquepapier en opnieuw, nu lineair, gerangschikt, vanaf links en rechts naar het midden toe. Te beginnen met nummer 1, vanaf links oplopend tot 16 en vanaf rechts oplopend van nummer 17 tot 32.

 

Afdeling Presentaties

De afdeling Presentaties van het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam legt zich toe op laten zien wat het Instituut doet. Ze stelt presentaties samen van en met de verschillende afdelingen en treedt naar buiten met documenten, tekeningen en installaties.

Samen met de afdeling Extern Onderzoek werkt ze met mensen en initiatieven van buiten het Instituut. Waar Extern Onderzoek zich richt op onderzoeksvragen, houdt Presentaties zich bezig met uitleg, duiding en verklaring. Zie voor een aantal projecten waarin is samengewerkt ook Meer Lichaam.

Een mooi voorbeeld van een presentatie is de Verwerkingseenheid van het Instituut. Deze installatie laat in een lineaire compositie een aantal activiteiten van het Instituut zien, alsof het een lopende band betreft. Zowel decompositie als compositie komen aan bod.
Activiteiten worden voorgesteld als delen van een rollerbank, de afdelingen waar dit gebeurt als werktafels en de resultaten als presentaties op wanden, rekken en in kasten.

 

Rahmenerzählung


Vlag in Rahmenerzählung / plastic, plakletters, hout / maat / 1995
Rahmenerzählung
is een installatie op locatie, duotentoonstelling met Jurgen Winkler, Semarangstraat-Javastraat, Amsterdam

De eerste presentatie van het (Rijks) Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam vindt plaats in twee etalages. Tussen die etalages wappert de vlag van het Instituut.

Etalage 1 in Rahmenerzählung / papier, plastic zakjes, zuignappen, glas, calquepapier, projectie / 300x150cm / 1995

In de eerste etalage presenteert de afdeling Archief van het Instituut een aantal plastic zakjes die met zuignapjes op het raam hangen. De zakjes zijn gevuld met uitgesneden Delen van afbeeldingen van het Openbaar Lichaam. Deze deelafbeeldingen worden in het archief DOL genoemd, Delen van het Openbaar Lichaam. Zie hiervoor ook de Delen OL van de afdeling Archief.

Op een transparante achterwand wordt een projectie getoond van een aantal DOL in zwart-wit, samengesteld tot een nieuw beeld. Deze gecomponeerde afbeeldingen zijn een hergebruik van Delen uit het archief en worden SOL genoemd, Scans van het Openbaar Lichaam. In dit geval betreft het een ‘inwendig beeld’, een Scan van de binnenkant van het Openbaar Lichaam. Dit beeld is er een uit een serie van 14. Zie hiervoor ook de Scan OL van de afdeling Archief.

Etalage 2 in Rahmenerzählung / print op papier, hout, glas, nagellak, licht / 300x150cm / 1995

In de tweede etalage presenteert de sectie Cartografie van de afdeling Extern Onderzoek van het Instituut een grote geprinte kaart op een achterwand. Het betreft een uitvergroting van een KOL, een Kaart van het Openbaar Lichaam, inclusief een uitvergrootte voorkant van de kaart. Zie hiervoor ook de sectie Cartografie van de afdeling Archief.

Op de binnenkant van het raam is met nagellak een aantal looproutes uitgezet. Nagellak is een materiaal dat goed en gemakkelijk kleur en onderscheid geeft aan specifieke delen van het Openbaar Lichaam. Samen met de kaart vormt dit de KOL 2 van de sectie Cartografie. Zie voor het gebruik van nagellak ook de werken Homo Publicus in de sectie Bewerkingen van de afdeling Ontwikkeling

Etalages 1 & 2 en vlag in Rahmenerzählung / plastic, plakletters, papier, plastic zakjes, zuignappen, glas, calquepapier, projectie, print op papier, hout, nagellak, licht / 1100x200cm / 1995

In beide etalages is gelaagdheid ingebouwd. In etalage 1 door oorspronkelijke Delen Openbaar Lichaam (DOL) op het raam, met een hergebruik van DOL in een Scan van een groter Openbaar Lichaam (SOL) als projectie op het vlak erachter.
In etalage 2 ontstaat gelaagdheid door het gebruik van de Kaart van het Openbaar Lichaam (KOL) op de achterwand met de looproutes van die kaart aangebracht op het raam met nagellak.

Wanneer de bezoeker door de ramen in de etalages kijkt, komt er een dimensie bij. Door de weerspiegeling in de ruiten wordt de toeschouwer met de omgeving ook onderdeel van de presentatie. De vlag met tekst waar je doorheen kijkt versterkt dit effect nog eens.

 

Koud Bewaren

Buiten bij Koud Bewaren / reclamehouder, papier, plastic, plakletters, hout, zuignappen, plexiglas / diverse maten / 1996
Koud Bewaren
is een installatie op locatie, solotentoonstelling, galerie Seedorf, Amsterdam

Buiten verleiden een sandwichbord met affiche en een vlag mensen naar de entree: een deur met een bordje van de afdeling Archief van het (Rijks) Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam.

In Koud Bewaren presenteert het Instituut de afdeling Archief. Archief is haar kernafdeling en de basis voor veel andere activiteiten en werken.

Overzicht binnen bij Koud Bewaren / tafel, snijmat, instrumenten, stoel, lampen, tijdschriften, kranten, papier, plastic, plexiglas, hout, touw / ruimte van 300x400x250cm / 1996
Koud Bewaren
is een installatie op locatie, solotentoonstelling, galerie Seedorf, Amsterdam

Op een overzicht van de ruimte zien we in het midden een tafel met snijmat en snij-instrumenten. Rechts stapels met papieren materiaal die klaarliggen ter beoordeling, linksachter een kast met uitgesneden delen in zakjes en aan de muur de opgehangen restanten van uitgesneden pagina’s. Niet in beeld is een collectie uitgesneden foto’s van radslag 1 en een overzicht van de organisatie van het Instituut.

Basismateriaal in Koud Bewaren / tijdschriften, kranten / diverse maten / 1996

Als basismateriaal voor Archief worden vaak gedrukte papieren media gebruikt, zoals tijdschriften en kranten. Dit materiaal wordt per pagina beoordeeld op geschiktheid voor toevoeging aan Archief en eventueel daarna op geschiktheid voor gebruik in andere afdelingen van het Instituut.

Snijtafel in Koud Bewaren / tafel, snijmat, snij- en meetinstrumenten, stoel, lampen / diverse maten / 1996

Per pagina wordt beoordeeld of deze geschikt is voor Archief. Bij een geschikte afbeelding wordt de pagina verwijderd en wordt een snijplan gemaakt van de afbeelding. De afbeelding wordt uitgesneden en de uitgesneden delen (DOL) worden elk van een archief- en volgnummer voorzien.

Archiefkast in Koud Bewaren / plastic zakjes, papier, pen, hout, haakjes, plexiglas, metaal / 66x66x139cm / 1996

De uitgesneden Delen (DOL) worden bewaard in plastic zakjes waarop het archiefnummer en de archiefcode zijn geschreven. Deze zakjes worden bewaard in een archiefkast die associaties oproept aan een staande koelkast. Deze kast refereert aan de koelkasten in Think Thin, een project op locatie.

Rek met restanten in Koud Bewaren / plastic mappen, plastic houders, papier, hout / diverse maten / 1996

Na het uitsnijden van de afbeelding blijft het Restant van het Openbaar Lichaam (ROL) over. Dit wordt apart bewaard in plastic mappen die hier worden getoond in een rek aan de muur. Het restant laat zien dat de structuur van de oorspronkelijke afbeelding nog intact is. In de andere kant van de pagina zijn nu gaten gevallen die een eigen verhouding aangaan met de daar aanwezige afbeeldingen en/of tekst.

radslag 1 in Koud Bewaren / fotopapier, touw, plastic clips / 165x80cm / 1996

Op een aparte muur hangt een toegepast werk met een uitsnijprocedure zoals gebruikt voor Archief. Van een tv-uitzending over vrouwelijke bodybuilders zijn foto’s gemaakt. Dit digitale Openbaar Lichaam is deels gefotografeerd en afgedrukt. De sequentie van een radslag is vervolgens uitgesneden. De ROL hangen hier aan de muur als radslag 1.

Bord met organisatiestructuur (R)IOOL in Koud Bewaren / papier, plexiglas / 123x96cm / 1996

Naast de ingang hangt een weergave van de organisatieopzet van het (Rijks) Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam.
De installatie Koud Bewaren is een solotentoonstelling in galerie Seedorf in Amsterdam.

 

VIOOL 1

Opstelling van VIOOL 1, Verwerkingseenheid van het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam / 1999
VIOOL 1
is een installatie op locatie, groepstentoonstelling, galerie Retort, Amsterdam

Met VIOOL 1 presenteert het Instituut zichzelf met zijn afdelingen Archief en Ontwikkeling. De titel staat voor Verwerkingseenheid van het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam. Medewerkers binnen met name Archief doen veel werkzaamheden waar repetitieve systematische handelingen voor nodig zijn. Intern wordt ook wel gesproken over ´de lopende band´.

Overzicht van VIOOL 1, Verwerkingseenheid van het (R)IOOL / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999

De Verwerkingseenheid bestaat uit een langwerpige houten constructie met daarin verschillende onderdelen. Het verwijst naar een soort lopende band met activiteiten en werkplekken van Archief en Ontwikkeling.

De acties en activiteiten in het Instituut – de lijnen – worden voorgesteld als houten deelconstructies. Deze worden afgewisseld met tafels met een rubberen bovenblad – de plaatsen – die de plekken voorstellen waar de medewerkers de activiteiten ontplooien. De plaatsen worden aangeduid met ‘tafels’, de activiteiten als ‘werkwoorden’ en met ‘units’.

Aanvoeren en Snijtafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Aanvoeren = verzamelen van afbeeldingen uit kranten en tijdschriften of andere media (onder de tafel)
Snijtafel = afbeeldingen worden beoordeeld en uitgesneden

Scheiden en Snijtafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Snijtafel = afbeeldingen worden beoordeeld en uitgesneden
Scheiden = geleiden van restant van de afbeelding (ROL) naar vervolgactiviteit (niet hier aanwezig)

Aanvoeren, Scheiden, Archiveren en Snijtafel, Codeertafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Aanvoeren = verzamelen van afbeeldingen uit kranten en tijdschriften of andere media (onder de tafel)
Snijtafel = afbeeldingen worden beoordeeld en uitgesneden
Scheiden = geleiden van restant van de afbeelding (ROL) naar vervolgactiviteit (niet hier aanwezig)
Codeertafel = delen van de afbeelding (DOL) worden genummerd en gecodeerd
Archiveren = opslaan van de delen van de afbeelding (DOL)

Scheiden, Archiveren en Codeertafel, Componeertafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Scheiden = geleiden van restant van de afbeelding (ROL) naar vervolgactiviteit (niet hier aanwezig)
Codeertafel = delen van de afbeelding (DOL) worden genummerd en gecodeerd
Archiveren = opslaan van de delen van de afbeelding (DOL)
Componeertafel = delen uit de archiefzakjes worden hergebruikt voor nieuwe composities

Archiveren, Zeven en Componeertafel, Sorteertafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Archiveren = opslaan van de delen van de afbeelding (DOL)
Componeertafel = delen uit de archiefzakjes worden hergebruikt voor nieuwe composities
Zeven = uitzeven van de delen op soort afbeelding en grootte
Sorteertafel = delen uit de archiefzakjes worden gegroepeerd op soort afbeelding

Verschalen en Sorteertafel, Toepassingstafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Sorteertafel = delen uit de archiefzakjes worden gegroepeerd op soort afbeelding
Verschalen = uitvergroten van bestaande afbeeldingen en delen
Toepassingstafel = aangepaste delen opnieuw gebruiken in ruimere vrije zin

Verschalen en Toepassingstafel in VIOOL 1 / diverse materialen / 1100x300x190cm / 1999
Toepassingstafel = aangepaste delen opnieuw gebruiken in ruimere vrije zin
Scannen = doorlichten van het grote Openbaar Lichaam, hier de binnenkant

De langwerpige houten constructie heeft boven tafelniveau een aantal verbindende houten relingen met op de plaats van de tafels steeds een prikbord. Bij elke tafel heeft de medewerker die er staat hier zijn of haar eigen persoonlijke kattebelletjes opgeprikt. 

  

VIOOL 2

Opstelling van VIOOL 2 – Verwerkingseenheid van het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam / 2000
VIOOL 2 is een installatie op locatie, duotentoonstelling met Pietsjanke Fokkema, kunstenaarsinitiatief Nieuwe Vide, Haarlem

Met VIOOL 2 presenteert het Instituut zich opnieuw met haar afdelingen Archief en Ontwikkeling. De titel staat voor Verwerkingseenheid 2 van het Instituut voor Onderzoek van het Openbaar Lichaam. Het is een uitgebreide variatie op VIOOL 1. De repetitieve en systematische handelingen van het Archief worden aangevuld met meer uitgewerkte resultaten van Ontwikkeling.

Overzicht van VIOOL 2, Verwerkingseenheid van het (R)IOOL / diverse materialen / ruimte van 1350x450x170cm / 2000

De Verwerkingseenheid 2 bestaat uit een groepering van houten constructies en tafels. Er zijn 3 rijen in te onderscheiden. De middelste rij bestaat uit tafels – de plaatsen – die de plekken voorstellen waar de medewerkers aan het werk zijn. In een rij rechts daarvan stellen houten constructies de diverse acties en activiteiten voor. Links van het midden staat een rij houten rekken die resultaten laten zien van de afdeling Ontwikkeling.

De plaatsen worden aangeduid met ‘tafels’, de activiteiten – werkwoorden – met ‘units’ en de presentaties met ‘rekken’.

Het overzicht

Aanvoeren, Archiveren, Tekenen, Zeven en Snijtafel, Sorteertafel, Kaarttafel en rek Openbare Mens, rek Restanten, rek Bewegingsstudie in VIOOL 2 / diverse materialen / ruimte van 1350x450x170cm / 2000
Door het midden, van achteren naar voren:
Aanvoeren = verzamelen van afbeeldingen uit kranten, tijdschriften en andere media (tegen de achterwand)
Snijtafel = afbeeldingen worden beoordeeld, uitgesneden en gecodeerd
Sorteertafel = delen uit de archiefzakjes worden gesorteerd en gegroepeerd
Kaarttafel = deelafbeeldingen worden samengesteld tot kaarten voor extern gebruik, zie ook Cartografie
Links, van achteren naar voren:
Archiveren unit = opslaan van de delen van de afbeelding, zie ook archiefkast in Koud Bewaren
Tekenen unit = vastleggen van de uitgesneden afbeelding in tekening en volgnummer 
Zeven unit = uitzeven van de delen op soort afbeelding en grootte
Rechts, van achteren naar voren:
Rek Openbare Mens = werken Homo Publicus, nagellak op afbeeldingen 
Rek Restanten = Restanten Openbaar Lichaam, ROL
Rek Bewegingsstudie = werk radslag 1, restanten van serie afbeeldingen van vrouwelijke bodybuilder op tv

Verschalen, Scannen en Kaarttafel, Componeertafel, Presenteertafel en rek Striptease, rek Camouflage in VIOOL 2 / diverse materialen / ruimte van 1350x450x170cm / 2000
Door het midden, vanaf het midden, van achteren naar voren:
Kaarttafel = deelafbeeldingen worden samengesteld tot kaarten voor extern gebruik, zie ook Cartografie
Componeertafel = delen uit de archiefzakjes worden hergebruikt voor nieuwe composities
Presenteertafel = werk body-cut 24 wordt gepresenteerd, zie ook Toepassingen
Links, vanaf het midden, van achteren naar voren:
Verschalen unit = uitvergroten van bestaande afbeeldingen en delen
Scannen unit = doorlichten van het grote Openbaar Lichaam, hier de binnenkant, zie ook Scan OL
Rechts, vanaf het midden, van achteren naar voren:
Rek Striptease = onderdelen van het werk Think Thin, laatste fase met gegoten DOL en mallen
Rek Camouflage = camouflageharnassen voor buitenwerk in het Openbaar Lichaam, zie ook Veldwerk

De plaatsen als tafels

Snijtafel in VIOOL 2 / diverse materialen / tafel: 150x90x85cm / 2000
Snijtafel = afbeeldingen worden beoordeeld, uitgesneden en gecodeerd

Sorteertafel in VIOOL 2 / diverse materialen / tafel: 150x90x85cm / 2000
Sorteertafel = delen uit de archiefzakjes worden gesorteerd en gegroepeerd

Kaarttafel in VIOOL 2 / diverse materialen / tafel: 217x144x81cm / 2000
Kaarttafel = deelafbeeldingen worden samengesteld tot kaarten voor extern gebruik, zie ook Cartografie

Componeertafel in VIOOL 2 / diverse materialen / tafel: 150x90x85cm / 2000
Componeertafel = delen uit de archiefzakjes worden hergebruikt voor nieuwe composities

Presenteertafel in VIOOL 2 / diverse materialen / tafel: 150x90x85cm / 2000
Presenteertafel = werk body-cut 24 wordt gepresenteerd, zie ook Toepassingen

De activiteiten - werkwoorden - als units

Archiveren in VIOOL 2 / diverse materialen / unit: 66x66x139cm / 1996
Archiveren unit = opslaan van de delen van de afbeelding, zie ook archiefkast in Koud Bewaren

Tekenen in VIOOL 2 / diverse materialen / unit: 112x60x110cm / 2000
Tekenen unit = vastleggen van de uitgesneden afbeelding in tekening en volgnummer

Zeven in VIOOL 2 / diverse materialen / unit:114x60x132cm / 2000
Zeven unit = uitzeven van de delen op soort afbeelding en grootte

Verschalen in VIOOL 2 / diverse materialen / unit: 110x60x153cm / 2000
Verschalen unit = uitvergroten van bestaande delen van afbeeldingen

Scannen in VIOOL 2 / diverse materialen / unit: 172x60x190cm / 2000
Scannen unit = doorlichten van het grote Openbaar Lichaam, hier het inwendige, zie ook Scan OL

De presentaties als rekken

Openbare Mens in VIOOL 2 / diverse materialen / rek: 180x146x210cm / 2000
Rek Openbare Mens = werken Homo Publicus, nagellak op afbeeldingen

Restanten in VIOOL 2 / diverse materialen / rek: 103x33x210cm / 2000
Rek Restanten = Restanten Openbaar Lichaam, ROL

Bewegingsstudie in VIOOL 2 / diverse materialen / rek: 193x33x210cm / 2000
Rek Bewegingsstudie = werk radslag 1, restanten van serie afbeeldingen van vrouwelijke bodybuilder op tv

Striptease in VIOOL 2 / diverse materialen / rek: 213x60x210cm / 2000
Rek Striptease = onderdelen van het werk Think Thin, laatste fase met gegoten DOL en mallen

Camouflage in VIOOL 2 / diverse materialen / rek: 213x60x210cm / 2000
Rek Camouflage = camouflageharnassen voor buitenwerk in het Openbaar Lichaam, zie ook Veldwerk